Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw/jouw steun bij nodig!

Mededeling Kerkenraad Emmausgemeente

Op donderdag 6 januari is de brede kerkenraad bij elkaar gekomen voor een bijzondere vergadering. Tijdens deze vergadering moesten er beslissingen worden genomen over de verkoop van de gebouwen en de potentiële kopers. Er waren meerdere kopers en er moest goed nagedacht worden over de verschillende factoren die doorslaggevend konden zijn.

Kerkdiensten vervallen

Door de nieuwe corona maatregelen zijn wij genoodzaakt om onze diensten aan te passen.
We vinden als kerkenraad dit heel vervelend maar kunnen niet anders dan de regels op te volgen.
 
 

Intrede Ds. H. Hoogeveen

Op 19 december is ds. Hoogeveen bevestigd tijdens de ochtenddienst in de Kruiskerk. Klik op de link voor de foto's van de bevestiging of bekijk hieronder de foto met de uitleg van het bloemstuk. 
Klik op deze link voor de foto's.

Tarieven 2022

Onder het tabblad "Overige" vindt u alle tarieven welke betrekking hebben op de Protestantse gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot.
> Bekijk de tarieven
Week van het gebed

Week van Gebed voor de Eenheid

Op zondag 16 januari is er in de R.K. kerk te Slagharen een oecumenische dienst in het kader van de ‘Week van Gebed voor de Eenheid’. Deze week, 16 t/m 23 januari, is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden voor eenheid van christenen en kerken.
 

Kerkgang in Coronatijd

We volgen als kerk nog steeds de richtlijnen van de PKN op. Op het moment van schrijven zijn de maatregelen rondom Corona helaas weer aangescherpt. De hartjes/smiley’s zijn weer in de banken gelegd. De 1,5 meter gaat weer in werking. Ook het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is verplicht.
 

Kennismakingsavond Ds. Hoogeveen

Op woensdagavond 13 oktober hebben we als gemeente kennis kunnen maken met ds Hoogeveen. Ook diverse commissies hebben hun verhaal verteld. Bekijk het fotoverslag voor een impressie of kijk de avond terug via kerkomroep.nl

Bijbelquiz 2021 - Dankdag

Op 3 november, aansluitend op de dankdagdienst, vond er in de Rank een Bijbelquiz plaats. Circa 40 gemeenteleden durfden de strijd met elkaar aan. In groepjes van 3 - 5 personen konden de deelnemers de 55 multiple-choice vragen beantwoorden. Er waren makkelijke vragen, leuke vragen maar ook zeker hele moeilijke vragen. Ds. Post gaf tijdens de antwoordenronde bij een aantal vragen toelichting en verduidelijking. 
 

Spel-leerdag 2021

Op 3 november werd in de Rank weer de jaarlijkse spel-leer middag gehouden voor alle kinderen van de basisschool en natuurlijk was het thema: Dankdag! Eerst mochten de kinderen op een vlaggetje schrijven waarvoor ze dankbaar zijn. Die vlaggetjeslijn werd in de kerk gehangen.  
 

Happen en trappen commissie Binding en Saamhorigheid

Adventskalender

Startzondag 2021

Zaterdag 4 en zondag 5 september hebben we de start van het nieuwe kerkelijkejaar met elkaar gevierd. Voor ons, de Emmaüsgemeente is dit een dubbele viering, want vanaf nu gaan we samen verder als één gemeente, de Protestante Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot. 

Benieuwd na de foto's? Log dan in voor het fotoverslag. 

Start Clubs september 2021

De clubs starten weer!
Op zaterdag 4 september was de aftrap: lasergamen met z’n allen rond de Rank, daar samen ook overnachten, ’s ochtends een ontbijtje en daarna naar de dienst van de startzondag! Een geweldig goed begin!
 
 

Presentatie gemeenteavond 9 juni 2021

De presentatie van de gemeenteavond en de foto's van het ondertekenen van de fusieformulieren zijn te vinden onder "Fusie-nieuws" Hiervoor moet u wel zijn ingelogd,

Dringende oproep

Wij komen handen te kort voor het onderhoud van de begraafplaats.

Zoals u weet wordt het onderhoud van de begraafplaats uitgevoerd door vrijwilligers om de kosten van professioneel onderhoud uit te sparen. Ondanks het feit dat we best een grote groep aan vrijwilligers hebben voor dit onderhoud vallen er door leeftijd of overlijden gaten in de diverse teams. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 1 keer per 8 weken de bestaande teams willen komen versterken.

Fusie-nieuws

Er zijn weer diverse documenten m.b.t. de fusie beschikbaar. Hiervoor dient u in te loggen.
De informatie vindt u dan onder het tabblad "Fusie-nieuws".
Heeft u geen inloggegevens? Stuurt dan een mail naar info@pglutten.nl en wij sturen ze u toe. TIP: Zet bij het inloggen een vinkje bij "Inlog gegevens herinneren" zodat u niet elke keer uw email adres en wachtwoord hoeft op te geven.

Mail van Ds. Herman Koetsveld

Onderstaande mail kregen we ds. Herman Koetsveld
Ik mail jullie even met een bijzondere reden. Op 2 juni 2019 ben ik voorgegaan in de Hervormde Kapel van Schuinesloot. Er was een gat gevallen in het preekrooster (tussen Hemelvaart en Pinksteren, altijd lastig dus) en ik kon toevallig. Op dat moment wist ik dat ik ‘in beeld’ was bij de Westerkerk in Amsterdam en de beslissing zou snel vallen en dan gaat er in zo’n fase van alles door je heen.

Digitaal collecteren Kruiskerk

In de afgelopen maanden kon u uw collecte-bijdragen overmaken via ‘digitaal collecteren’. Kerken konden – tijdelijk – gratis gebruik maken van deze voorziening. Vanwege het feit dat digitaal collecteren vanaf half oktober niet meer gratis is – en ook gezien de opbrengsten die op deze manier werden overgemaakt – hebben we besloten om geen gebruik meer te maken van de digitale collectezak.

DE EEUW VAN CHRISTUS 1945 tot 2045

In de eeuw van Christus
staat de liefde centraal.
Bewustwording en groei voor ons allemaal.
In de eeuw van Christus
spreekt ons gevoel.
Wij mogen er zijn, want wij hebben een doel.

De hemelse supermarkt

 Ik was in een dorpje, 't lag aan de rand van een park Toen zag ik een uithangbord, dat zei: "De Hemelse Supermarkt "  
Ik kwam wat dichterbij en de deur ging vanzelf open en voor ik besefte wat ik deed, was ik al binnengelopen.
Het personeel bestond uit vele engelen allen, daar waar nodig was tot hulp bereid. Een reikte me een mandje aan en zei: M'n kind, doe je boodschappen met beleid!

Uitvaart en Coronavirus

Zoals op alles in onze samenleving heeft het coronavirus ook zijn weerslag op een uitvaart. We hopen dat het niet nodig is, maar als er nu wel een uitvaart geregeld moet worden, moeten we weten wat we wel en niet mogen doen.  Als kerk willen we de richtlijnen hiervoor volgen vanuit de PKN. Daar geeft men aan dat er contact gelegd moet worden met de uitvaartondernemer en dat is gebeurd. Er is gesproken met dhr. Vasse, die veel uitvaarten in Lutten begeleidt.

Onderhoud begraafplaats

Wie wil helpen op zaterdagmorgen vanaf 8:00 uur, 1x in de 8 weken? Opgave bij annelies_meesters@msn.com

Startzondag Foto's 2019

Om de foto's te kunnen bekijken dient u ingelogd te zijn.
Dit kan alleen als u bent toegevoegd als lid.
U kunt ten allen tijde een inloglink aanvragen bij info@pglutten.nl
 

Agenda

Dienst Kruiskerk Lutten

zo 23 jan 2022 om 9:30

Dienst De Kapel Schuinesloot

zo 23 jan 2022 om 9:30 uur

Dienst De Kapel Schuinesloot

zo 30 jan 2022 om 11:00 uur

Dienst Kruiskerk Lutten

zo 30 jan 2022 om 9:30

Inlog aanvragen

Vanwege privacy richtlijnen kunnen we bepaalde informatie niet zomaar openbaar zetten. Heeft u geen inloggegevens? Stuur dan een mail naar info@pglutten.nl en wij sturen u de inloggegevens toe.

Beheerders

via deze link kunnen de beheerders de website aanpassen.