Introductie Diaconie

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen in een plaatselijke kerkelijke gemeente. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, b.v. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. In het verleden richtte ze armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties. Het college van diakenen is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie. De diaconie van de Emmaüsgemeente bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Henk Bril 

Secretaris: 
Gerry van de Belt

Penningmeester:
Erik Duinkerken

Leden:
Gea Braakman

Kil van der Haar

Roelie Mulder

Gerrit Jan Passies

Harmpje Passies

Jennie Spijker

Martijn Mulder
 

Wijkindeling:

Wijk  A: Erik Duinkerken en Martijn Mulder

Wijk  B: Gerry van de Belt

Wijk  C: Gea Braakman          

Wijk  D: Harmpje en Gert Jan Passies

Wijk  E: Jenny Spijker

Wijk F: Kil van der Haar en Roelie Mulder
 

terug

Agenda

Dienst Kruiskerk Lutten

zo 23 jan 2022 om 9:30

Dienst De Kapel Schuinesloot

zo 23 jan 2022 om 9:30 uur

Dienst De Kapel Schuinesloot

zo 30 jan 2022 om 11:00 uur

Dienst Kruiskerk Lutten

zo 30 jan 2022 om 9:30

Inlog aanvragen

Vanwege privacy richtlijnen kunnen we bepaalde informatie niet zomaar openbaar zetten. Heeft u geen inloggegevens? Stuur dan een mail naar info@pglutten.nl en wij sturen u de inloggegevens toe.

Beheerders

via deze link kunnen de beheerders de website aanpassen.