Moderamen

Het moderamen van de Emmausgemeente kan worden gezien als het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad.
Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scribea en de beide predikanten.
 

Kleine kerkenraad

  Bekijk wie er allemaal onderdeel zijn van de kleine kerkraad.                                                        

Scriba

De scriba is de administratief medewerker van de kerk. Alles wat via de mail binnenkomt, wordt verwerkt door de scriba. De scriba is verantwoordelijk voor het maken van de agenda’s en het notuleren van de vergaderingen. De besluitenlijst bijhouden en het beantwoorden van allerlei correspondentie.

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters houden zich in hoofdzaak bezig met het beheer van de goederen van de kerkelijke gemeente zoals het kerkgebouw, de pastorie , de kosterswoning en de overige kerkelijke gebouwen zoals vergaderruimtes en de kringloopwinkel. Ook de begraafplaats valt hieronder.

Voorgangers

De Emmaüsgemeente heeft twee voorgangers ds. Christaan Post en ds. Harry Hoogeveen. Hier vertellen ze wie ze zijn en wat ze (willen) betekenen voor de gemeente.

Ouderlingen

Om als gemeente samen een band te hebben en met elkaar mee te kunnen leven is het van belang om te zorgen voor goed contact. Gelukkig zijn daar onze wijkmedewerkers; die worden op hun beurt weer aangestuurd door de ouderling. Wanneer leden van de kerk behoefte hebben aan een bezoekje van een ouderling, dan kan dat. We kunnen praten over persoonlijke omstandigheden, geloof of kerk, er kan gebeden worden of gelezen worden uit de bijbel maar het kan ook fijn zijn om gewoon belangstelling te hebben voor de medemens. De bezoekjes dienen vooral ter bemoediging.

Wijkmedewerkers

De wijkmedewerkers ondersteunen de ouderlingen in de wijk. Doormiddel van bezoekjes en gesprekjes. Wijkmedewerkers hebben als belangrijkste taak het contact met de gemeenteleden in de wijk. Met als hoofddoel: Omzien naar elkaar.