Kleine kerkenraad

Predikant:
 • Ds. J.C.J. Post
 • Ds. H. Hoogeveen
Voorzitter:
 • Dhr. H. Winter (Kerkrentmeester)
Scriba:
 • G. Euving - Kooij
 • J. Smid - Hurink
Leden:
 • J. Everts (Kerkrentmeester)
 • H. Bril (Diaken)
 • G. Braakman (Diaken)
 • J. Rouwenhorst (Ouderling)
 • H. Euving (Ouderling)
 • I. Vogelzang (Jeugdouderling)
 • M. Kemink (Jeugdouderling)
Vergaderingen: 1x per maand, met uitzondering van de maand augustus
terug